Thước cặp điện tử insize http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Thu, 23 Jan 2020 05:58:17 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước cặp điện tử Insize 1101-150 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-150.html Thước cặp điện tử Insize 1101-150
Thước cặp điện tử Insize
Phạm vi đo: 0-150 mm
Độ chia: 0,005 mm
Cấp chính xác theo tiêu chuẩn DIN862
Hãng sản xuất: INSIZE-Áo
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-150.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-150.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-150.doc
1.000.000 VND
Thước cặp điện tử Insize 1101-150 ]]>
Wed, 12 Jun 2013 15:15:32 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-150.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-601 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-601.html Thước cặp điện tử INSIZE 1117-601
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-600mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005" "
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Hãng sản xuất: INSIZE- ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-601.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-601.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-601.doc
7.300.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-601 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:29:26 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-601.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-1002 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-1002.html Thước cặp điện tử INSIZE 1117-1002
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-1000mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005" "
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-1002.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-1002.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-1002.doc
15.000.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-1002 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:27:42 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-1002.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1114-150 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-150.html Thước cặp điện tử INSIZE 1114-150
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-150mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005" "
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Nút bấm chức năng: on/of
Loại pin:SR44, với 1 pin dự phòng
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-150.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-150.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-150.doc
850.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1114-150 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:25:45 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-150.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1114-200 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-200.html Thước cặp điện tử INSIZE 1114-200
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-200mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Nút bấm chức năng: on/of
Loại pin:SR44, với 1 pin dự phòng
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-200.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-200.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-200.doc
1.200.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1114-200 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:24:21 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1114-200.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1112-150 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-150.html Thước cặp điện tử INSIZE 1112-150
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-150mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Nút bấm chức năng: on/of
Loại pin:SR44
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-150.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-150.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-150.doc
600.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1112-150 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:22:48 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-150.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-401 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-401.html Thước cặp điện tử INSIZE 1117-401
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-400mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005" "
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-401.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-401.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-401.doc
4.900.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-401 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:34:32 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-401.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-501 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-501.html Thước cặp điện tử INSIZE 1117-501
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-500mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005" "
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-501.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-501.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-501.doc
5.100.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1117-501 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:32:49 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1117-501.html
Thước cặp điện tử Insize 1101-200 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-200.html Thước cặp điện tử Insize 1101-200
Phạm vi đo: 0-200 mm
Độ chia: 0,005 mm
Hãng sản xuất: INSIZE-Áo
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-200.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-200.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-200.doc
1.400.000 VND
Thước cặp điện tử Insize 1101-200 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:15:02 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-200.html
Thước cặp điện tử Insize 1101-300 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-300.html Thước cặp điện tử Insize 1101-300
Phạm vi đo: 0-300 mm
Độ chia: 0,005 mm
Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-300.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-300.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-300.doc
1.900.000 VND
Thước cặp điện tử Insize 1101-300 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:16:49 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1101-300.html
Thước cặp điện tử Insize 1118-300 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1118-300.html Thước cặp điện tử Insize 1118-300
Phạm vi đo: 0-300 mm
Độ chia: 0,005 mm
Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO
Xuất xứ: CHINA

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1118-300.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1118-300.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1118-300.doc
3.600.000 VND
Thước cặp điện tử Insize 1118-300 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:18:15 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1118-300.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1108-150 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1108-150.html Thước cặp điện tử INSIZE 1108-150
Hãng sản xuất : INSIZE
Dải đo : 0-150mm
Độ phân giải : 0.01mm
Cấp chính xác : ±0.03mm
Hiển thị số
Bảo hành : 12 tháng

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1108-150.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1108-150.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1108-150.doc
680.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1108-150 ]]>
Mon, 08 Apr 2013 10:49:06 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1108-150.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1112-200 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-200.html Thước cặp điện tử INSIZE 1112-200
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-200mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Nút bấm chức năng: on/of
Loại pin:SR44
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-200.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-200.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-200.doc
900.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1112-200 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:21:12 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-200.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1112-300 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-300.html Thước cặp điện tử INSIZE 1112-300
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-200mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Nút bấm chức năng: on/of
Loại pin:SR44
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-300.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-300.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-300.doc
1.500.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1112-300 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:19:56 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1112-300.html
Thước cặp điện tử INSIZE 1136-501 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1136-501.html Thước cặp điện tử INSIZE 1136-501
Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO
Sử dụng để đo độ dầy vật liệu và đo kích thước chi tiết
Phạm vi đo: 0-500mm
Khoảng chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Vật liệu: Thép không gỉ
Hiển thị số
Nút bấm chức năng: on/of
Loại pin: SR2032
Xuất xứ: CHINA
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1136-501.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1136-501.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1136-501.doc
5.000.000 VND
Thước cặp điện tử INSIZE 1136-501 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 02:36:22 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-insize-1136-501.html
Thước kẹp điện tử Insize 1108-300 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-kep-dien-tu-insize-1108-300.html Thước kẹp điện tử Insize 1108-300

Thước cặp điện tử Insize 1108-300

  • Hãng sản xuất: Insize
  • Xuất xứ: China
  • Bảo hành 12 tháng
  • Thông số kỹ thuật
  • Hệ đo m/inch
  • Khoảng đo 0-300mm/0-12"
  • Phân độ 0,01mm
  • Độ chính xác 0,03mm

http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-kep-dien-tu-insize-1108-300.doc
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-kep-dien-tu-insize-1108-300.html
http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-kep-dien-tu-insize-1108-300.doc
1.550.000 VND
Thước kẹp điện tử Insize 1108-300 ]]>
Mon, 17 Mar 2014 14:02:00 +0700 http://thuoccapdientu-insize.sieuthithietbido.com/thuoc-kep-dien-tu-insize-1108-300.html